URI Akronimoj

URI

URI estas la akronimo por Universala Rimeda Identigilo.

Membro de la universala aro de nomoj en registritaj nomspacoj kaj adresoj rilatante al registritaj protokoloj aŭ nomspacoj. Ofte uzata interŝanĝeble kun Universal Resource Locator (URL), kiu estas formo de URI.